Дали да се застрахова стоката в повечето случаи решава търговецът. Трябва ли продавачът и/или купувачът да направи застраховка, до каква степен да бъде застрахован товарът и при какви условия е въпрос на договаряне.

Застраховката е писмен договор между издателя на застрахователната полица и застрахованият, където застрахователят се задължава да обезщети застрахованата страна срещу определени рискове и нанесени щети на стоката, както и да покрие допълнително направените разходи по физическото запазване на стоката и/или кораба. Обект на застраховката може да бъде стойността на стоката и/или стойността на транспорта. Много често застрахованият не обръща достатъчно внимание на задълженията си по застрахователния договор, тоест изпълнението на клаузите, които го правят „изрядна страна по договора” , имаща право на претенции за обезщетение. Такива клаузи например (но не само) са: вида на опаковката съответстващ на вида на избраният транспорт, който пък от своя страна да отговаря на изискванията на съответната стока.

Застраховката е един много необходим допълнителен разход при международната търговия и транспорт, например, ако по време на морски таранспорт, корабособственика или капитана на кораба обяви „Обща Авария”, съгласно Морското право, ВИЕ ще бъдете задължен с процент от аварийните разходи, които корабната линия декларира. Вие се застраховате не само срещу риска от повреда или загуба на своята стока, но и срещу риска за обявените от корабособственика извънредни разходи за нанесени щети на трета страна, за поправка или дори загуба на кораб. Можете ли да си позволите да загубите не само товара, но и да платите допълнителни разходи по обявена „Обща Авария”? Случвало се е на други преди, може да се случи отново!… Направете Застраховка!

Делта Шипинг ЕООД, като официален агент на БУЛСТРАД (Vienna Insurance Group) може да ви предложи застраховка с покритие „All Risks“ , включващ риск от военен конфликт при много конкурентни условия. Ние имаме възможност да ви предложим всякакви видове карго застраховки покриващи различни клаузи.

Ние изготвяме застрахователни полици като Агент на Застрахователното дружество, тоест ние не изплащаме обезщетение, това прави Застрахователят съгласно Общите си условия и срещу надлежно представени документи за завеждане на съответната щета.
Не сте сигурни колко ще ви струва?

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМАТА И ПОЛУЧЕТЕ ОФЕРТА!


Работно Време:
Пон - Пет: 8:30 - 17:00


Телефони:
+359 2 9202137

Факс:

+359 2 9202138

Относно Делта Груп:

Делта Груп ® е запазена търговска марка на Делта Транспорт ЕООД. Делта Транспорт ЕООД е създадена през 1996, a през 1999 година беше създадена нова фирма - Делта Шипинг ЕООД, разполагащ със собствени, специализирани транспортни средства, подемна техника, склад и открит терминал за съхранение на контейнери.

About Delta Group:

Delta Group ® is a registered trademark of Delta Transport Ltd. Delta Transport Ltd was established in 1996, and in 1999 a new company was created - Delta Shipping Ltd, equipped with its own specialised transportation vehicles, lifting equipment, warehouse, and an open terminal for container storage.

Privacy Policy

Instagram
WhatsApp
Viber