Read our

GDPR Compliance policy


ОРЗД (Общ регламент за защита на личните данни)

Клиентът се съгласява със събирането, обработката и по-нататъшното предаване на трети страни на неговите лични данни и личните данни на неговите служители, подизпълнители, агенти и сътрудници, доколкото това е необходимо за целите на настоящото сътрудничество. Тази обработка се простира през цялото времетраене на това сътрудничество. Делта Транспорт ЕООД и Делта Шипинг ЕООД спазват Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на данните). Клиентът си запазва правото на достъп до личните данни, обработвани от Делта Транспорт ЕООД и Делта Шипинг ЕООД, както и правото да поиска тяхното коригиране или изтриване.)

Работно Време:
Пон - Пет: 8:30 - 17:00


Телефони:
+359 2 9202137

Факс:

+359 2 9202138

Относно Делта Груп:

Делта Груп ® е запазена търговска марка на Делта Транспорт ЕООД. Делта Транспорт ЕООД е създадена през 1996, a през 1999 година беше създадена нова фирма - Делта Шипинг ЕООД, разполагащ със собствени, специализирани транспортни средства, подемна техника, склад и открит терминал за съхранение на контейнери.

About Delta Group:

Delta Group ® is a registered trademark of Delta Transport Ltd. Delta Transport Ltd was established in 1996, and in 1999 a new company was created - Delta Shipping Ltd, equipped with its own specialised transportation vehicles, lifting equipment, warehouse, and an open terminal for container storage.

Privacy Policy

Instagram
WhatsApp
Viber